Detta är Arne Valter Olssons elevkort från Folkskoleseminariet i Umeå. Han föddes den 31 augusti år 1926 i Överluleå och började sin utbildning vid seminariet 1950. Siffersystemen för vitsorden, betygen, var en tregradig skala där betyget tre var bäst. Han hade under hela sin studietid högst betyg i ordning, men han hade också väldigt bra betyg i slöjd. Lite sämre verkar det ha gått i instrumentalmusik där han under höstterminen 1953 hade 2-. Vid examen fick hand dock sammantaget en 2:a i undervisningsskicklighet, vilket är det näst högsta betyget.

This student card belonged to Valter Arne Olsson who was born on August 31, 1926, in Överluleå. He began his education in Umeå in 1950 to become a teacher.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym: DIg:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)