Detta brev är daterat den 30 augusti 1945 och är skrivet av Erik Wiberg som vikarierade som stadsfiskal under tiden den ordinarie stadsfiskalen Lindström var tjänstledig. Han hade ingen egen uniform och detta hade blivit ett problem. Det var framför allt vid större festligheter som behovet gjorde sig påmint, närmast var festligheterna på barnens dag som ägde rum i september samma år.

This letter is written by Erik Wiberg who filled in as police in Umeå. He did not own a uniform and this had become a problem during larger celebrations.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym BI:11, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)