Umeå sedd från Tegssidan medan flottningen ännu pågick. 1960. Foto: Bertil Ekholtz.

Umeå viewed from Teg while the timber was still transporting on the river 1960. Photo: Bertil Ekholtz.

Ur: Fotoarkivet, Västerbottens museum.