Den 29 augusti 1886 begravdes gossebarnet Johan, ett år och tre månader gammal, efter att ha omkommit i difteri. Difteri är en mycket allvarlig bakteriesjukdom ofta med dödlig utgång som förr var vanlig. Genom bättre hygien och allmänna vaccinationer är difteri numer ovanligt i Sverige. På detta uppslag i död- och begravningsboken ser vi att 5 barn omkommit i difteri.

On August 29, 1886, Johan, one year and three months old, was buried having died from diphtheria.

Ur: Holmsund kyrkoarkiv, volym C:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas)