När Sverige gick till val om rusdrycksförbudet 27 augusti 1928 stod det klart var i landet som sympatierna för ett förbud låg. I Västerbotten röstade till exempel hela 81%  för ett förbud av sprithaltiga drycker. Trots att nej-sidan vann sett till hela landet så försökte Umeå ändå införa ett slags totalstopp av rusdrycker i staden. De lokala nykterhetsorganisationerna tillsammans med de politiska partierna fortsatte att agera utifrån det lokala valresultatet vilket ledde till att Sveriges strängaste restriktionssystem, det så kallade Umeåsystemet, infördes 1923. Sprittillstånd för restauranger drogs in och planen var att gradvis torrlägga den södra länsdelen med att implementera allt hårdare regler. Till exempel så skulle åldern för motboksinnehavaren årligen höjas med ett år. Umeåsystemet tillämpades fram till 1927 då det uppstod splitringar bland partierna som ledde till att systemet upplöstes.

After the referendum on prohibition of alcohol in 1922 (51% No, 49% Yes) the city of Umeå adopted Sweden's most stringent restriction system, “Umeåsystemet”. Liquor licenses for establishments were cancelled and the plan was to gradually dry up the southern part of the county. Umeåsystemet was in use until 1927.

Ur: Västerbottens nykterhetsförbunds arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)