En sjöfartsbok är en form av id-handling för sjöfolk där på- och avmönstringar fylldes i. Denna utfärdades i Umeå den 26 augusti år 1931 och tillhörde Karl Hjalmar Pajala. Han beskrevs som 167 cm lång, mörkt hår och blå ögon. Första resan som är registrerad i sjöfartsboken är med ångfartyget ”Aspö” som reste från Obbola till Nord- och Östersjöhamnar och slutligen till Stockholm under hösten 1931. Mellan den 13 juni och den 2 december 1932 tjänstgjorde Karl Hjalmar på s/s ”Hellenic” från Göteborg. Den resan gick bland annat till Australien.

A maritime book is a form of identity document for seafarers. This book belonged to Karl Hjalmar Pajala and were issued in Umeå on August 26, 1931. The longest trip that is in the book was with the vessel "Hellenic" that went all the way to Australia.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym: EIV:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)