Denna instruktion handlar om hur polismyndigheterna i länet skulle behandla utlänningar som kunde misstänkas vara drabbade av smittbara sjukdomar. Instruktionen skickades från Länsstyrelsen i Västerbottens län till polischefen i Umeå den 24 augusti år 1942. Det står följande: ”Föreligger anledning antaga, att utlänning, vilken rymt från fartyg eller eljest som flykting kommer in på svenskt område, är behäftad med smittsam sjukdom eller med sådan sjukdom såsom tuberkulos eller könssjukdom, som lätt kan överföras, eller medför klädlöss, skall han omedelbart genom polismyndighetens försorg inställas till besiktning hos närmaste besiktningsman…”. Misstänkte man klädlöss skulle man hålla koll på ”…klådmärken vid halslinning och i veka livet…”.

Instruction from August 24, 1942, about how police should treat foreigners who were suspected to be affected by communicable diseases such as lice or tuberculosis.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym EI:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)