Den 23 augusti 1858 kom detta brev till domkapitlet i Härnösand. Skribenten vill klargöra för domkapitlet hur man löst frågan om klassrum i väntan på att det nya läroverket står färdigt. Han berättar om hur man fått hyra rum av läraren för att få plats med alla eleverna.

On August 23, 1858 this letter arrived at the chapter house in Härnösand. The writer wants to explain to the chapter how the question of classrooms has been resolve in anticipation of the new secondary school building. He tells of how they have rented rooms from the teacher to make room for all the students.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:184, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)