Kronolänsman Johan Axel Läth i Vännäs skrev följande rapport, daterad den 22 augusti år 1899, till Kronofogden Hansson i Umeå om en misstänkt spion som hade visat stort intresse för forsarna i området. Händelsen som hänvisas till ägde rum den 17 sistlidne månad (samma månad) då det till järnvägshotellet anlände en främling som talade svenska med svag brytning. Han åkte sedan runt i området och besökte ett flertal forsar. I brevet står: ”Mannen var försedd med flere kartor å hvilka han vid besöken vid forsarne gjorde anteckningar, samt vid samtal med skjutskarlen visade sig hafva god reda på afståndet mellan elfvarne och vägarne hvilket han hade antecknat i en af sina medförda annotationsböcker”. Mannen beskrevs som lång, med mörkt hår och små mörka mustacher, högst 35 år gammal och iklädd ljusa sommarkläder.

Bailiff Läth wrote the following report on August 22, 1899 about a stranger who had been in Vännäs on the 17 the same month. The man spoke Swedish with a slight foreign accent and showed a great interest in the rivers in the area. Läth suspected that he was a spy.  

Ur: Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv, volym FXI:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)