Denna man, som föddes i Umeå landsförsamling år 1846, dömdes av Kungl. Maj:t den 8 augusti 1885 för att ha mördat sin hustru. Han dömdes till livstid men frigavs år 1910 från Centralfängelset på Långholmen i Stockholm. Straffet tog sin början den 21 augusti år 1885.

This man, who was born in Umeå rural parish in 1846, was sentenced to life imprisonment for murdering his wife. The punishment began on August 21, 1885.

Ur: Fångvårdsstyrelsen, Kansli- och kameralbyråerna, serie EIIea, Riksarkivet, Arninge.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)