Stämningsansökan gäller hemmansägaren Carl Hedlund i Stöcke som blev stämd och kallad till tinget den 20 augusti 1900. Tinget skulle sedan äga rum senare samma år, den 15 oktober. Ärendet handlade om att han ”underlåtit att inom föreskrifven tid bättra förekommande brister å dess tilldelade vägskifte i allmäna landsvägen”.

This lawsuit is about Carl Hedlund in Stöcke who did not repair a road within a reasonable time.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym FIa:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)