Bland pigorna längst ner på detta uppslag i husförhörslängden från Sävar församling för åren 1836-1844 finns Brita Greta Johansdotter tillsammans med hennes två barn; Nils Peter, född den 19 juli 1820 och Carl Eric, född den 2 augusti 1829. På två av kvinnorna på samma sida finns i anmärkningskolumnen ett vågigt streck med siffran sex ovanför. Det betyder att kvinnorna brutit mot det sjätte budordet och alltså begått äktenskapsbrott. På andra sidan i dokumentet finns förklaring till de symboler som finns med små sträck och prickar i kolumnen som berättar hur väl personerna läste och förstod Luthers lilla katekes.

Among the maids at the bottom of the page there Brita Greta Johansdotter along with her two children. One of them, Carl Eric, was born August 2, 1829.

Ur: Sävar kyrkoarkiv, volym AI:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)