Gustaf Adolf Lundgren föddes 1893 i Skåne och blev tidigt aktiv i olika religiösa, nykterhetsvänliga och kulturella rörelser. Den 6 februari 1927 tillträdde han sin befattning som lappmissionär i Västerbottens Missionsdistrikt inom Sorsele lappmark. Han kom att inneha denna tjänst till sin död den 4 mars år 1954. Missionssällskapet hade beslutat att varje år i skolan underhålla 30 samiska barn från Sorsele socken. Ordföranden Erik Sandström skickade detta brev, den 19 augusti år 1940, till lappmissionären Gustaf Lundström för att få hjälp att söka fram denna grupp.

This letter was written August 19, 1940, by Erik Sandström. The letter, which deals with financial assistance for Sami children, were sent to the missionary Gustav Lundgren in Sorsele.

Ur: Lappmissionären Gustaf Lundgrens, Sorsele, personarkiv, volym 4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)