Stora Hotellet hade dukats fint denna dag 1907 då silverbröllop firades mellan Karl-Erik och Rosa Glas. Den 17 augusti 1882 vigdes paret i Stadskyrkan då Fil. Kand. Karl-Erik Glas gifte sig med fröken Rosa Mathilda Scharin. Fotografiet från silverbröllopsmiddagen finns bevarad i dottern Astrid Värings arkiv.

All tables at the ‘Stora hotellet’ in Umeå were nicely set on this day in 1907 when a silver wedding was celebrated between Karl-Erik and Rosa Glas. On 17 August 1882 the couple were married in the town church. The photograph from the silver wedding dinner is preserved in their daughter Astrid Väring’s archives.

Ur: Författarinnan Astrid Värings arkiv, volym 62:41, Forskningsarkivet, Umeå universtitet.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitet