Att ungdomar flyttar till storstäderna verkar inte vara en ny företeelse. I denna flyttlängd från 1866 ser vi att bröderna Georg Wilhelm, Axel Samuel och Knut Emil flyttar fån Umeå till Stockholm.

Längre ner på samma sida hittar man en intressant notering. Den blinda flickan Maria Charlotta Ingman flyttar till Manilla! Med största sannolikhet rör det sig dock inte om en emigration till Filipinerna utan om en flytt till Manillaskolan i Stockholm.

That young people are moving to big cities do not seem to be a new phenomenon. In this register from 1866, we see that the brothers Georg Wilhelm, Axel Samuel and Knut Emil moved from Umeå to Stockholm.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, B:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)