Den 14 augusti 1858 skickas ett brev till domkapitlet i Härnösand angående kvalitén på de kakelugnar som köpts in till Umeå läroverk. Brevskrivaren, som är chef för byggandet av läroverket, menar att de kakelugnar som köpts in till skolan är av sämsta kvalité och olämpliga för ändamålet och vill att domkapitlet prövar om man ska använda så dåliga byggnadsmaterial i en skolbyggnad.

On August 14, 1858 a letter was written to the chapter house to complain about the bad tiled stoves that had been bought to the grammar school in Umeå.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, E III:184, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)