I kyrkobokföringen skrevs samtliga innevånare i församlingen in. Under vissa tider och i vissa församlingar var det vanligt att man i kyrkoböckerna hade listor med exempelvis uppgifter om blinda, döva, människor med samiskt ursprung eller andra religioner.

Detta är en sida ur en husförhörslängd för åren 1877-1887, Umeå stadsförsamling. Längst bak i boken finns ett uppslag med rubriken ”I Umeå befintlige Judar”. På detta uppslag finns två familjer nedskriva. Den översta familjen bestod av fadern Josef Krugman och hustrun Selma. De var båda födda i Polen på 1840-talet. De hade sju barn, Abraham Isak var den yngsta och han var född i Umeå stad den 12 augusti 1879. Familjen hade vistats i Umeå i flera år men de var inte mantalsskrivna där.

On this page in a parish register for the years 1877-1887 one can read about two families of Jewish origin. The top family consists among others of the father Joseph Krugman, his wife Selma and their youngest son Abraham Isaac, who was born in Umeå August 12, 1879.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym AI:14b, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)