Den 11 augusti 1895 tog man i Umeå landsförsamlings kyrkostämma beslut om en ny orgel. Denna ritning är en kopia av en fasadritning över orgeln. Arkitekten som ligger bakom ritningen är Claes Grundström som, då han tecknade förslaget år 1886, var professor vid Konstakademin. Denna orgel ersattes med en ny modernare orgel vid den stora kyrkorenoveringen på 1950-talet.

OnAugust 11, 1895 the church meeting in Umeå rural parish decided on a new organ. The drawing is a drawing of the organ facade by architect Claes Grundström.

 

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)