Den första augusti år 1893 beordrade kyrkoherden Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor via ett brev ett äkta par i församlingen att infinna sig hos honom. Brevet var skrivet till fältskären Anders Petter Boman och hans hustru Johanna Cecilia Schmidt då kyrkoherden fått berättat för sig att de hade problem i sitt äktenskap. I brevet uppmanar han dem att inställa sig hos honom”för att erhålla tjenliga förmaningar och varningar”. Kyrkan hade länge kontroll över församlingsborna. Om någon ”levde i synd”, fick barn utan att vara gift, drack för mycket eller på annat sätt betedde sig ”okristligt”, kallades de in för kyrkorådet för att förklara sig och få en moralpredikan.

The vicar Oscar Ossian Staffan Klingspor wrote a letter to Anders Petter Boman and his wife Johanna Cecilia Schmidt to discuss their marital problems. The meeting was to take place on August 1, 1893.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym PI:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)