Denna undervisningsdagbok från Folkskoleseminariet i Umeå visar schemat för en vecka på våren, den 9 april till den 15 april år 1934. Klasslistan finns till vänster på uppslaget och visar antal frånvarotimmar dag för dag under veckan, samt orsaken till frånvaron. Veckans undervisning rörde bland annat följande ämnen: matematik om bissektrissatsen, fysik med olika exempel på Ohms lag, gymnastik, biologi om örat, Napoleons fall, slöjd, Franzéns diktning, tyska med dikter av Göthe, sång och köksväxtodling. En skolvecka bestod av sex dagar, man hade lektioner även på lördagen.

The Education Diary shows the schedule for a week in the spring of 1934. The list of the class is to the left and the week’s lesson topic is to the right of the document.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym DIi:30, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)