I maj 1937 inkom Anna Gudrun Dahléns ansökan till Folkskoleseminariet i Umeå. Hon föddes den 12 juli år 1918 i Haparanda församling och tog sin realexamen år 1936. I ansökningshandlingarna finns bifogat ett intyg från hemförsamlingen, uppgifter om vad den sökande gjort tidigare i form av arbete och utbildning, ett läkarintyg som är daterad den 8 april 1937, betygskopior och ett rekommendationsbrev. Folkskoleseminariet i Umeå höll till vid Östra Esplanadens norra ände, på Nygatan 47.

Application forms for the School of Education in Umeå. The application includes copies of certificates from previous education, medical certificates and a letter of recommendation.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym EIII:4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)