Brevet, som är skickat till landshövdingen i Umeå, handlar om påsken 1907. Högre allmänna läroverket i Umeå hade under påskhelgen en basar där de fått tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker och detta hade stadens nykterhetsfolk ett speciellt möte om den 7 april samma år. Brevet är ett resultat av mötet och avslutas med orden: ”På det nämnda mötets uppdrag få vi till eder framföra ett allvarligt beklagande till utskänkning av berusande drycker i någon form i vare sig läroverk eller andra byggnader över vilka läroverken förfoga, hädanefter icke mer beviljas”. Brevskrivarna såg hela händelsen som ett hån mot hela nykterhetsarbetet.

The letter deals with the sale of beer that took place at the grammar school in Umeå during Easter 1907. The temperance movement in the city had an extraordinary meeting on 7 April that year about this event.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DVIa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)