I Umeåprästen J A Linders arkiv finns detta brev bevarat. ”Bondesonen” Anders Carlsson har till J A Linder inrapporterat när flyttfåglarna 1844 anlänt till Ytterrödå. Ytterligare brev från Carlsson med flyttfåglarnas ankomst och avfärd från Ytterrödå finns bevarade i arkivet.

Arkivlänk: http://www.foark.umu.se/samlingar/arkiv/40a

In the archive of the Umeå priest J.A. Linder you can find this note from a "farmer's son", Anders Carlsson. It was sent to J.A. Linder reporting when the migratory birds arrived in the village Ytterrödå in 1844. Additional notes from Carlsson with records of the arrival and departure of migratory birds are preserved in the archive.

Ur: Komminister J A Linders arkiv, volym 40A:31, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek