Den 5 april 1904 skrevs Nils Ejnar Johansson in i fångrullan vid Umeå fängelse. Fångrullor innehåller uppgifter om fångarnas namn, levnadsomständigheter och signalement, anledningen till häktandet, fängelsestraffets längd, medhavda pengar och saker, m.m. samt tidpunkt för när fången släppts från fängelset. Ejnar fick avtjäna fyra månaders straffarbete för ficktjuveri.

Denna fångrulla från fängelset i Umeå mellan åren 1904-1905 finns att läsa i sin helhet på NAD. Följ länken nedan och klicka på arkivvolymen som heter D2A:19.

On April 5, 1904, Nils Ejnar Johansson was admitted to Umeå prison. He served four months hard labour for pocket-picking.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym D2A:19, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)