Klara Margareta Larsson född Ånger ansökte till kungen om skilsmässa från maken Lars Anton Larsson eftersom han länge ”fört ett supigt och oordentligt lefnadssätt och äfven emot sökanden förövat våld”. Frågan var också uppe till diskussion i Umeå tingslags häradsrätt den 4 april år 1883. Kungen beslutade att tillåta upplösningen av äktenskapet och gav i uppgift att domkapitlet skulle utfärda skiljobrevet.

Klara Margareta Larsson applied to the King for divorce from her husband Lars Anton Larsson, partly because he had been violent towards her.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym: HVIIIa:8, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)