1920 gjorde Backens manskör, bildad 1919, sitt allra första valborgsmässouppträdande. Platsen för framträdandet var Backens kommunalhus där senare församlingsgården kom att ligga. Föreningen skriver i en av sina jubileumsskrifter att gammal som ung kom ”för att lyssna till vårens sånger, dricka kaffe och läsk, spela på tombola, titta på majbrasan och höra ”ryska smällare”.”

Med sig hade kören spelmän som spelade bygdelåtar. I jubileumsskriften lyfter man också fram manskörens damer som gav inspiration och satte ”färg på tillvaron”. Damerna stod bl a för kaffe- och lottförsäljning. På 1960-talet flyttades körens framträdande utomhus för att dra mer folk, något som kören gick med på med tvekan. Redan efter några år återgick man till inomhusfirande eftersom det visat sig att utomhusuppträdanden inte gav rätta kontakten och stämningen.

Tre decennier senare framgår i diverse tidningsurklipp att kören uppträdde både inne i församlingsgården och ute vid brasan. 1996 lockade firandet ett par tusen besökare. Kören, ledd av dirigent Stig Lundmark, bjöd på bl a ”Sköna maj välkommen” och ”Glad såsom fågeln”. Backens manskör är än idag aktiv och har fortsatt sin mångåriga tradition med valborgsuppträdanden. Det till Folkrörelsearkivet i Västerbotten inlämnade materialet sträcker sig fram till 2006, då valborgsmässofirandet fortfarande hölls vid dåvarande församlingsgården.

In 1920, Backens Men's choir, founded in 1919, made its first Walpurgis Night’s appearance. Both young and old came to “listen to spring songs, drink coffee and soft drinks, play tombola lottery, look at the Walpurgis Night fire and listen to “Russian crackers”.” The choir still continues its tradition of Walpurgis Night’s appearances.

Ur: Backens manskörs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)