Den 3 april 1981 stod universitetets eget museum – Bildmuseet - klart att invigas. På Gammliaområdet granne med Västerbottens museum fanns de nybyggda museilokalerna ritade av arkitekten Åke Lundberg. Efter 30 år på Gammlia flyttade sedan Bildmuseet 2012 till nya lokaler på Konstnärligt campus nere vid älven. Fotografiet är taget av Jan Olofsson, VK.

The university's own museum, Bildmuseet, was opened in 1981. The new museum was located close to the County Museum in Gammlia. After 30 years, in 2012, Bildmuseet moved to new premises on the Arts Campus down by the river. Photo: Jan Olofsson, VK 

Ur: Umeå universitetsförvaltnings bildarkiv, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek