Den 29 april 1863 omkom postiljonen Nils Johan Segren från Umeå på sin post. I död- och begravningsboken kan man läsa att han ”dog hastigt under forslande af posten mellan Skellefteå och Innervik, på hemresan.”

On April 29, 1863 the postman Nils Johan Segren from Umeå died suddenly on his post during a trip between Skellefteå and Innervik.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)