Redan 1888 infördes Lagen om handelsregister, firma och prokura, som innebar att alla näringsidkare skulle registrera sin verksamhet i ett särskilt handelsregister som fördes av länsstyrelsen på landsbygden, eller magistraten i städerna. Den 28 april år 1964 kom en anmälan till handelsregistret om en ny firma i Umeå, som skulle hålla till på Nygatan 25 i Umeå. Firman var Ume-flyg som var en del av Sven Olof Gustafssons företag Bilcentrum.

The document tells of a registration of a new company in Umeå, called Ume-flight.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, volym DIIakb:35, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)