Motorcykeln godkändes i Husqvarna den 27 april 1951 av John Thörn. Den första ägare den hade i Umeå var fabriksarbetaren Gösta Napoleon Lundgren som bodde på Sofiehem. Han köpte motorcykeln den 15 januari år 1953. I september samma år sålde han den till en student vid namn Ulf Curt Karl-Erik Wikén.

The motorcycle was manufactured in Husqvarna and approved on 27 April 1951. The first owner in Umeå was Gösta Napoleon Lundgren who lived in Sofiehem.

Ur: Västerbottens läns landskansli, automobilavdelningens arkiv, volym: CIab:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)