Detta är ett skriftligt prov vid Folkskoleseminariet i Umeå som skrevs den 26 april år 1949 av Börje Abramsson. Eleverna fick tio ämnen att välja på och Börje valde att skriva om skolbarnens fria läsning. Han börjar uppsatsen på följande sätt; ”Det är helt naturligt, att skolbarn under någon del av skoltiden läser litteratur, som inte har någon som helst anknytning till skolarbetet. En pojke, som befinner sig i exempelvis 8 årsålder har behov av sagor. Naturligtvis förekommer sagoläsande och sagoberättande i skolan, men pojkar har behov av att på sin fritid läsa på egen hand och upptäcka saker och ting själv”. Uppsatsen fick betyget Ba som innebär ”Icke utan beröm godkänd”. Betygssystemet som gällde mellan slutet av 1800-talet och fram till 1960-talet bestod av små och stora bokstäver, där A (berömlig) var bäst, a (med utmärkt beröm godkänd) var näst bäst och C (underkänd/otillräcklig) var sämst.

The essay was written by Börje Abramsson and involves schoolchildren's reading. The essaywas rated as Ba, which means that she passed with credit.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym: FIII:116, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)