Fotografierna visar provisoriska kojor som användes i kolonisationsarbetet i Rönnliden, Luspberget. Den nedersta bilden, som är daterad den 24 april år 1920, visar en hur en timmerkoja byggts om till ladugård. Fotograf okänd. Kolonisationsnämner inrättades för upplåtande av kolonat i kronoparker i Norrland och Dalarna. Kolonat är en benämning bland annat på ett arrenderat boställe exempelvis i obebyggda områden. Upplåtelsen av kolonaten var för en femtonårsperiod och staten betalade ut pengar för byggnadshjälp.

The photographs are showing makeshift huts. The bottom picture, which is dated 24 April, 1920, shows how a log cabin has been converted into a barn.

Ur: Kolonisationsnämndens i Västerbottens län arkiv, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)