Modell till skulptur planerad till Umeås 300-års-jubileum 1922. Modellen är skapad av den svenskamerikanske skulptören David Edström. Konstnären själv beskriver motivet som en flicka i lappskor stödd mot Umeås stadsvapen blickande mot framtiden. Skulpturen skulle ha en höjd av 4,5 meter och vara placerad framför Rådhusets södra fasad. Av någon anledning blev uppdraget aldrig slutfört och på dess plats står idag istället bysten av Gustaf II Adolf.

Model for a sculpture planned for Umeå's 300-year anniversary in 1922. The model was created by the Swedish American sculptor David Edstrom. The artist himself described the scene as a girl in Sami shoes searching for the future. The sculpture was to have a height of 4.5 meters and to be located in front of the Town Hall. For some reason the plan was never completed and in its place stands today instead a bust of King Gustavus II Adolphus.

Ur: Umeå stads stadsfullmäktiges arkiv, bilaga till protokoll 1920-04-23, § 11 (vol. A I:67), Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.