Under mellankrigstiden rådde hög arbetslöshet i Sverige och på 1930-talet var den svenska ekonomin också i kris. Till landskontoret i Umeå skickades en mängd förfrågningar om ekonomisk hjälp ur nödhjälpskassan. Detta brev är skrivet den 22 april 1932 av Kristina Lindman som ber att få 50 kronor till utsäde. Tillsammans med hennes brev finns också ett brev från jägmästaren i Dorotea som skriver för att gynna Kristinas ansökan om bistånd.

This letter is written April 22, 1932 by Kristina Lindman asking to get SEK 50 in economic assistance to buy seeds.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DXd:22, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)