På påskdagen 1867 läste komminister Ferdinand Sundelin denna predikan i Umeå stadskyrka. På första sidan kan man se en liten notering högst upp i högra hörnet. Där står när predikan lästs och i vilken församling. Sundelin återanvände nämligen sina predikningar.

On Easter day 1867 curate Ferdinand Sundelin read this sermon in Umeå city church.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)