I död- och begravningsboken för Umeå statsförsamling hittar man alla som har dött i församlingen. På en sida i boken kan man läsa att den före detta kaptenen vid Västerbottens kungliga fältjägarekompani Bengt Fredrik Ulfhjelm, innehavare av Carl XIV Johans medalj, dött 80 år gammal och begravts den 2 april 1869. På raden ovanför denne medlem av adeln finns straffången Carl Johan Boman inskriven. I döden är vi alla lika.

In the death and burial book for Umeå city parish you find everyone that have died in the parish. On a page dating from 1869 the noble captain Bengt Fredrik Ulfhjelm and the convict Carl Johan Boman are entered next to each other. In death we are all equal.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, F:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)