I död- och begravningsböckerna kan man läsa vad folk dog av. Det blir här väldigt tydligt när en epidemi drabbar en stad eller socken. 1865 kan man se att scharlakansfeber härjade i Umeå. På det uppslag vi ser här, som inleds med att 4 månader gamle Carl Edvard dör i scharlakansfeber den 19 april, har 11 personer omkommit i sjukdomen.

On April 17, 1865 Carl Edvard four months old died in scarlet fever. On this spread from the death and funeral book from Umeå 11 people have died from the disease.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)