1933 grundas i Umeå den nationalsocialistiska tidningen ”Vår Front”. Tidningen blev kortlivad och lades ner i december 1934. Tidningen ”Vår Front” drevs av umeåadvokaten Sven Hallström tillsammans med Västerbottens hembygdsförbunds intendent Holger Möllman-Palmgren. Genom annonsering i Västerbottens Kuriren och Umebladet lockade advokat Hallström Umeås pojkar att som extraknäck sälja ”Vår Front”. Detta är ett utkast till den annons som senare infördes i umeåtidningarna.

Arkivlänk: http://www.foark.umu.se/samlingar/arkiv/91

In 1933 the National Socialist newspaper ‘Our Front’ was founded in Umeå. ‘Our Front’ was short-lived and was discontinued in December 1934. It was driven by Umeå lawyer Sven Hallström with Västerbotten Homeland Association curator Holger Möllman-Palmgren. By advertising in the local newspapers ‘Västerbottens-Kuriren’ and ‘Umebladet’ Hallström tried to persuade Umeå boys to sell ‘Our Front’. This is a draft of the advertisement.

Ur: Advokat Sven Hallströms arkiv, volym 91:27, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.