Under första världskriget höll försvaret sig i beredskap. Denna då hemliga handling är en lista över förläggningsplatser som rekvirerades om det skulle behövas för Kungliga Norrlands dragonregemente. På biografen Odén skulle exempelvis 100 man kunna inkvarteras och vid behov fanns flera tvättstugor runt om i staden man kunde använda vid behov. Brevet skrevs av regementschefen Adelswärd den 17 april år 1917.

This confidential document is a list of accommodation places that would be requisitioned if needed for the Royal Regiment of Norrland in Umeå. The letter was written April 17, 1917.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DXI:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)