Gossebarnet Thomas föddes den 15 april och döptes dagen efter, den 16 april i Örträsk. Föräldrarna var Anders Sjulsson och hustrun Margaretha.

Thomas was born on 15 April and was baptized on 16 April in Örträsk.

Ur: Tärna kyrkoarkiv, volym HI:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)