1915 hade man inom egnahemsnämnden i Västerbotten problem med att man fick in för få ansökningar om egnahemslån i länet. För att utreda orsaken till det tillsatte man en kommitté. Här visas en av de enkäter som kommittén framställde och som här besvarats av Johan Burman i Teg den 15 april.

In 1915 few people in Västerbotten applied for loans to build their own homes. A committee was therefore appointed to investigate why and sent among other things out questionnaires. This questionnaire has been answered by Johan Burman in Teg on April 15.

Ur: Egnahemsnämndens i Västerbottens län arkiv, volym F VII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)