Margreta Söderwall var en välkänd umebo under 1950-1960-talet. Hon var lärare på läroverket och hade ett brinnande intresse för Shakespeare och ungdomsteater. 1952 bildades på hennes initiativ Umeå Shakespearesällskap, en teatergrupp för skolungdomar. Shakespearesällskapet vid Umeå läroverk gav 1964 en Shakespearekavalkad med bl.a. avsnitt ur ”Muntra fruarna i Windsor”. På scenen fanns de unga aktörerna Staffan Ling, Eva-Lena Janzén och Eva Vennman. Med på bilden finns också ledaren och regissören Margreta Söderwall. Foto: Janne Hellgren

Arkivlänk: http://www.foark.umu.se/samlingar/arkiv/142

Margreta Söderwall was a well-known local teacher in the 1950-1960's. She used to work at the grammar school and had a passion for Shakespeare and teather. In 1952 she started the Umeå Shakespeare Company, a theater group for schoolchildren. In 1964 the company set up a Shakespeare Cavalcade, including excerpts from "The Merry Wives of Windsor".  On the stage were the young players Staffan Ling, Eva-Lena Janzén and Eva Vennman. Also pictured is the leader and director Margreta Söderwall. Photo: Janne Hellgren

Ur: Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv, volym 142:11, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.