När bonden Johan Boströms hustru avlidit och han ville sälja hemmanet fick släktingar till de omyndiga barnen lämna sin tillåtelse eftersom fastighetsaffären rörde barnens arv efter modern. Brita Lovisa Jakobsdåtter och Paulus Hammarberg har skrivit under intyget på Hörnefors bruk den 13 april 1847, som ”slägtinge till Boström och hans Barn”.

When the farmer Johan Boström's wife had died and he wanted to sell the homestead the relatives of the children had to leave their permission.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIa:161, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)