En sjöfartsbok är en ID-handling för sjöfolk och påminner till utseendet om ett pass med en sida om personens identitet först i boken. Där efter följer sidor där de fartyg man arbetat på antecknar information om på- och avmönstringar. Denna sjöfartsbok gäller Cecilia Cornelia Lindblom som föddes den 12 april år 1904 i Umeå landsförsamling. Just denna sjöfartsbok saknar fotografi, men hennes utseende beskrivs på följande sätt: 163 cm lång, blont hår och blå ögon. Den första resan som är registrerad i boken är en resa med fartyget ”Hermes” från Holmsund till bottniska hamnar och sedan tillbaka till Holmsund. Resan ägde rum mellan den 8 juni och 9 augusti år 1938 och hon arbetade då som kokerska.

The document is a kind of identity document for seafarers. This book belonged to Cecilia Cornelia Lindblom and includes information about when she worked as a cook on the ship “Hermes”.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym EIV:4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)