En bouppteckning är ett dokument som går igenom alla tillgångar och skulder i ett hushåll när en person har avlidit. Johan Andersson i Grans sameby avled den 11 mars år 1808 och bouppteckningen efter honom upprättades den 1 april samma år. Hans hustru hette Anna Månsdotter och det var hon som ärvde honom. Johan hade vid sin död 100 stycken oxrenar, 140 stycken brunrenar, 300 vajor och 60 kavlar. Dessa värderades till sammanlagt 900 riksdaler. En brunren var en hanren, en oxren var en kastrerad ren och en vaja var en honren. I övrigt innehöll hushållet bland annat två silverbälten, åtta kopparkittlar, en silverbägare och fem ullfällar.

The estate inventory is after the late Johan Andersson in Gran Sámi village. It was drawn up on 1 April 1808. He had a total of 600 reindeer when he died.

Ur: Lycksele tingslags häradsrätts arkiv, volym: FII:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)