Arbete och politik: Här finns dokument som rör det offentliga livet i form av dokument som relaterar till yrkesarbete, förvaltning och politik. Några exempel är föreskrifter, regler, dokument som rör politiska frågor och företagande.

 

Brott och straffHär finns dokument från framför allt polis- och fängelsearkiv.

 

Hälsa, sjukdom och dödHär finns dokument som framför allt rör hälsan, det vill säga det fysiska livet i form av dödsfall, sjukdomar och sjukvård. Några exempel är dödböcker från kyrkoarkiv och handlingar från olika sjukinrättningar.

 

Krig och fredHär finns dokument som rör militären, beredskap, fredsbevarande och krig.

 

När och fjärranHär finns dokument som handlar om en plats, både nära och långt bort, exempelvis långväga gäster, resor, flyttningar och kartor.

 

Skola, kultur och folkbildningHär finns dokument som handlar om folkbildning i en vid bemärkelse. Några exempel är dokument från kyrkans verksamhet, skolan, sport, kultur och nöje.

 

Vardagsliv och hushållHär finns dokument som rör det privata livet, det vill säga dokument med anknytning till hemmet och vardagen. Några exempel är bouppteckningar, fordonsregister, födslar och vigslar, fastighetshandlingar och andra handlingar av mer privat natur.