Sidan är skapad av Riksarkivet som ett bidrag till Umeå kulturhuvudstad 2014 i samarbete med Umeå stadsarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Västerbotten, Landstingsarkivet Västerbotten, Västerbottens museum samt Universitetsförvaltningens arkiv och Forskningsarkivet, Umeå universitet.

 

Under 2014 har en ögonblicksbild ur Umeås historia med koppling till det aktuella datumet publicerats dagligen. Dokumentet kan vara ett textdokument, ett fotografi, en karta, en film eller någonting annat ur arkiven.

 

Det finns en beskrivande text med hänvisningar till vilket arkiv dokumentet är hämtat från tillsammans med varje dokument. Det finns även en kortare översättning till engelska. Längst ner under dokumentet finns en länk som leder dig vidare till mer information om arkivet. Mer om hur bildvisningen kan du läsa under rubriken ”Visning av bilder” till höger.

 

Du kan söka på tre olika sätt bland de 365 dokumenten på sidan. Längst till höger i menyn finns rubriken ”Sök” där du kan söka i texterna som beskriver dokumenten. Du kan även få dokumenten sorterade i datumordning om du vill söka efter en specifik dag genom att gå in under rubriken ”Välj månad”. När du går in under rubriken ”Välj ämne” får du upp alla dokument indelade i sju ämneskategorier som presenteras närmare nedan. Många dokument skulle kunna finnas med i flera ämneskategorier, men vi har valt att låta huvudsyftet med dokumentet styra ämnesvalet.

 

Arbete och politik: Här finns dokument som rör det offentliga livet i form av dokument som relaterar till yrkesarbete, förvaltning och politik. Några exempel är föreskrifter, regler, dokument som rör politiska frågor och företagande.

 

Brott och straffHär finns dokument från framför allt polis- och fängelsearkiv.

 

Hälsa, sjukdom och dödHär finns dokument som framför allt rör hälsan, det vill säga det fysiska livet i form av dödsfall, sjukdomar och sjukvård. Några exempel är dödböcker från kyrkoarkiv och handlingar från olika sjukinrättningar.

 

Krig och fredHär finns dokument som rör militären, beredskap, fredsbevarande och krig.

 

När och fjärranHär finns dokument som handlar om en plats, både nära och långt bort, exempelvis långväga gäster, resor, flyttningar och kartor.

 

Skola, kultur och folkbildningHär finns dokument som handlar om folkbildning i en vid bemärkelse. Några exempel är dokument från kyrkans verksamhet, skolan, sport, kultur och nöje.

 

Vardagsliv och hushållHär finns dokument som rör det privata livet, det vill säga dokument med anknytning till hemmet och vardagen. Några exempel är bouppteckningar, fordonsregister, födslar och vigslar, fastighetshandlingar och andra handlingar av mer privat natur.